Komanda


Partneriai

Andrius Seliuta

  • Asistentas
  • Pozavimo mentorius
  • 3D produkto dizainas
  • Filmavimas/montavimas

Dirbam kartu nuo 2017 m.

Partneriai

Sabina Korzunova

Grafikos dizainerė

sabinakorzunova.com

Dirbam kartu nuo 2020 m. Įgyvendinti projektai: Bičių lobiai, Viridio, Puerfil, Cannabee, Nanotekas

Partneriai

Jūratė Masiulienė

Vizažistė-šukuosenos stilistė

Dirbam kartu nuo 2016 m.

Partneriai

Aurelija Krebsaitė

Vizažistė-šukuosenos stilistė

Dirbam kartu nuo 2021 m.

Partneriai

Naira Vaznonienė

Vizažistė-šukuosenos stilistė

Dirbam kartu nuo 2022 m. 

Partneriai

Jolita Duškinienė

 Vizažistė-šukuosenos stilistė  

 Dirbam kartu nuo 2019 m.


Fotografė Aurelija Asinavičiūtė

el. p.: aurelija@lumafotostudija.lt

Tel. nr.: +370 662 19 329

PRIVATUMO POLITIKA


Fotografė Aurelija Asinavičiūtė (Fotografė) ir Luma Fotostudijos darbuotojai valdantys šią internetinę svetainę, vykdydama savo veiklą įsipareigoja saugoti Jūsų privatumą.Jūsų Asmens duomenys bus valdomi, tvarkomi ir perduodami konkrečiais ir teisėtais tikslais pagal taikomus teisės aktus.Asmens duomenys — tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti — tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra pavardė, vardas, gimimo data, pašto ar el. pašto adresas, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius, Jums būdingos savybės ir kt.Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau  — BDAR), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.Privatumo politika galioja visiems asmenims, kurių duomenis mes tvarkome.

1. Kokius ASMENS duomenis MES RENKAME

1.1. Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis:

a) Jums naudojantis mūsų valdomimis interneto svetainėmis informaciją apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus šioje interneto svetainėje bei naudojimąsi šia interneto svetaine (įskaitant Jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą, lankymosi trukmę ir puslapių žiūrėjimų skaičių ir pan.), ši informacija yra renkama automatiškai, naudojant interneto svetainių slapukus.

b) Kitus asmens duomenis kuriuos Jūs atskiru Sutikimu savanoriškai pateikiate mums, taip pat kai Jūsų asmens duomenis teisės aktų ir (ar) šios Privatumo politikos nustatyta tvarka gauname iš kitų asmenų.

1.2. Mes galime apjungti iš Jūsų gautus asmens duomenis su duomenimis, mūsų pačių surinktais iš kitų viešų ar prieinamų šaltinių. Pavyzdžiui, Jūsų pateiktus asmens duomenis mes galime sujungti su duomenimis, gautais naudojant interneto svetainių slapukus, duomenimis, surinktais Jums teikiant mūsų paslaugas, ar su iš trečiųjų asmenų teisėtai gautais duomenimis. Įgyvendindamas savo teises, Jūs visuomet galėsite reikalauti ištaisyti klaidingus asmens duomenis.

2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

2.1.  Jūsų asmens duomenis mes tvarkome šiais tikslais: — Paslaugų teikimo mūsų klientams tikslu;  -Duomenų bazės administravimo tikslu; — Tiesioginės rinkodaros tikslu; -valdomų interneto svetainių tobulinimo tikslu.

2.2. Jokiais kitais su aukščiau išvardintais tikslais nesuderinamais tikslais Jūsų asmens duomenų mes netvarkome.

3. DUOMENŲ NAUDOJIMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU

3.1. Tik gavę Jūsų papildomą Sutikimą mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume Jums pasiūlymus ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių prekes ir (ar) paslaugas, mūsų rengiamus mokymus ir pan.

3.2. Jeigu Fotografė Jūsų paprašys Sutikimo dėl asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslais tai padarys atskiru prašymu, pateikiant atskirą Sutikimo formą.

3.3. Jūsų bet kada galite atšaukti Sutikimą dėl asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslais.

4. SLAPUKAI

4.1. Mes renkame informaciją apie Jus naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukai — failai, kurie sudarą informaciją, tinklo tarnybinės stoties siunčiamą interneto naršyklei ir laikomą naršyklėje, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus vizitus interneto svetainėse, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina interneto svetainėse vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką interneto svetainių aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai Jums palengvina naudojimąsi tinklalapiu.

4.2. Slapukais mes galime rinkti šią informaciją: IP adresą, naršyklės tipą, buvimo vietą, apsilankymo trukmę ir skaičių ir pan.

4.3. Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais: — kad užtikrintume interneto svetainių funkcionalumą (pvz., kad Jūs galėtumėte naudotis svetainių įasmeninimu); — naudojimosi interneto svetainėmis analizei; — kad galėtume svetaines tobulinti ir vystyti taip, kad jos dar geriau atitiktų Jūsų poreikius; — paslaugų plėtrai; — tiksliniam rinkodaros orientavimui.

4.4. Jūs gali bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu http://www.allaboutcookies.org/ arba https://policies.google.com/technologies/ads.

4.5. Techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą ar net blokuoti prieigą prie interneto svetainės.

5. DUOMENŲ TEIKIMAS KITIEMS ASMENIMS

5.1. Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika ir teisės aktais. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

5.2. Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis įmonėms, padedančioms mums vykdyti veiklą, taip pat tiesioginę rinkodarą. Iš tokių partnerių mes reikalaujame, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų duotus nurodymus ir galiojančius Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančiais teisės aktais. Su šiais asmenimis mes sudarome sutartis, kurios įpareigoja šalsi griežtai laikytis asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

5.3. Aukščiau nurodytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota — jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

6. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

6.1. Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

6.2. Mūsų valdomose interneto svetainėse tvarkomų asmens duomenų saugojimo terminai yra aprašyti slapukų privatumo politikoje.

6.3. Mes siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus (pvz., paskyroje patikslinus, pakeitus informaciją ar pan.) yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.

7. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

7.1. Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus Europos Sąjungos teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už ES ribų. Juos taip pat gali tvarkyti mūsų ar mūsų tiekėjų personalas, dirbantis už ES ribų. Perduodami Jūsų duomenis už ES ribų atliksime visus reikiamus veiksmus, kad užtikrintume, jog Jūsų duomenys yra tvarkomi saugiai ir laikantis šios privatumo politikos.

7.2. Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes labai stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis į interneto svetaines — Jūs prisiimate su duomenų perdavimu į interneto svetaines susijusią riziką. Kai gausime Jūsų duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.

7.3. Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir mes sužinotume, apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.

8. JŪSŲ TEISĖS

8.1. Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal teisės aktus. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:

a) žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

b) susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;

c) reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;

d) reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;

e) reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;

f) nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;

g) reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;

h) reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

8.2. Mes stengsimės garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau mes pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai reikia užtikrinti:

a) mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą;

b) valstybės saugumą ar gynybą;

c) viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;

d) svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;

e) tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;

f) Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

8.3. Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.

8.4. Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

8.5. Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant bet ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šios Privatumo politikos 8.2 punkte ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai mus įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.

8.6. Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.

8.7. Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai.

9. SKUNDO PATEIKIMAS

9.1. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

9.2. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai — Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, nors, visų pirma, stengsimės išspręsti visus ginčus kartu su Jumis.

10. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

10.1. Visi mūsų Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami interneto svetainėse. Esant poreikiui, Jums apie juos pranešime. Naujos Privatumo politikos sąlygos taip pat gali būti pateiktos interneto svetainėse.

10.2. Rinkdami Jūsų duomenis visada stengsimės Jus aiškiai informuoti apie Jūsų duomenų naudojimą ir galimą atskleidimą. Jei tai sudėtingai įgyvendinama informacijos rinkimo momentu, informuosime Jus kuo greičiau, nebent yra teisėtų priežasčių to nedaryti, pavyzdžiui, kai siekiama užkirsti kelią nusikalstamai veikai arba ją atskleisti, arba kitais teisės aktų numatytais atvejais.​

11. MŪSŲ KONTAKTAI

11.1. Visus su šia Privatumo politika susijusius dokumentus, skundus ir kitus prašymus siųskite šiais nurodytais kontaktais:

Siunčiant paštu: Pulko g. 2, 427 kab., Vilnius;

Siunčiant el. paštu: aurelija@lumastudio.lt

 

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies.